Aktuelt

Internasjonal småbarnskafé

Onsdag 9. mars startar me opp med Internasjonal Småbarnskafé, eit tilbod til alle foreldre med born i førskulealder

Vert er museumspedagog Vegard Lindtner

Det blir ulike kulturelle aktivitetar frå gang til gang

Velkommen frå kl 10.45 anna kvar onsdag i partallsveker

Ta gjerne med matpakke, me byr på kaffi, te og vatn

Bli Medlem