Bygningsavdelinga

Arbeidet med bygningsvern er organisert i ei bygningsavdeling som har ein fast tilsett antikvar og tre museumshandverkarar. Ryfylkemuseet er godkjent opplæringsbedrift for lærling i tømmerfag, og prøver å ha ein lærling kontinuerleg. Museet samarbeider med vidaregåande skule om utplassering av praksiselevar i tømmerfag.

Til større utbetringsprosjekt, og der eiga fagkompetanse ikkje strekk til, søkjer ein i tillegg å finansiera handverkarar i prosjektstillingar.

120712_ja_lun181-132-1-e1461055388416
RFF2016-025-030-e1461055046895

Lærearena for NTNU

Ryfylkemuseet samarbeider med NTNU om praktisk lærearena for bachelorstudentar i tradisjonshandverk. To av museumshandverkarane har gjennomført dette studiet med avslutting våren 2019. Les meir her.

Fellestenestene for musea i Rogaland

Ryfylkemuseet er vertskap for ein felles bygningsantikvar for musea i Rogaland. Antikvaren er del av fellestenestane som også har fotoarkivar og samlingsforvaltarar. Les meir her.

Byggnettverket

Ryfylkemuseet var frå 2003 til 2017 ansvarleg museum for Nasjonalt nettverk for bygningsvern og handverkskompetanse på museum, Byggnettverket.

Som leiar av Byggnettverket har museet gjennomført følgjande prosjekt:

  • Kjeldeskaping og kunnskapsoppbygging i bygningsvernet.
  • Bygninsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland.
  • Klimautfordringane i bygningsvernet. Dette prosjektet blir gjort i samarbeid med Handverksnettet. Meir om dette her.

I 2017 vart Byggnettverket slått saman med  Handverksnett, og det nye nettverket Bygningsvern – Nettverk for tradisjonshandverk og bygningsvern vart stifta.

Under nettverksmøtet 2019 på Stiklestad vart Ryfylkemuseet igjen vald til ansvarleg museum for nettverket.

RFF2012-070-011
cropped-120712_ja_lun181-52

Prosjekt bygningsvern i Ryfylke (1995 – 2002)

Fram til 2002 leia Ryfylkemuseet eit prosjekt om byggeskikk og bygningsvern i Ryfylke. Prosjektet starta allereide i 1995, og vi har gjennom desse åra vunne mye verdefull kunnskap om dei tradisjonelle bygningshandverka.

Det vart laga fem hefter i Prosjekt bygningsvern i Ryfylke. Den same informasjonen som står i hefta er publisert på ei eiga nettside. Her kan ein læra meir om den lokale tradisjonen innan bygging med stein, konstruksjon i tre, treet som virke, glas, dører og listverk, og om taktekking.