Hendingar

 • Viga i Hjelmeland – Museumstun med frukthistorisk hage og utstillingar

  Viga i Hjelmeland – Museumstun med frukthistorisk hage og utstillingar

  Viga er ei perle av ein museumsgard med høg kulturhistorisk verdi. Me reknar med at det har budd folk i Viga gjennom eit par tusen år. I området finst det fleire gravhaugar og det er gjort funn frå vikingtida. I skriftlege kjelder kan me følga garden heilt tilbake til 1500-talet.

  Frå 3. juli til 11. august 2024 – ope onsdag, torsdag, fredag, laurdag og sundag 12-16

  Les meir
 • Røynevarden ved Suldalsvatnet

  Røynevarden ved Suldalsvatnet

  Open dag 23. august 11.00-15.00

  Les meir
 • Storgarden Håland i Erfjord

  Storgarden Håland i Erfjord

  Ope i 2024 følgande to datoar: 29. juli og 19. august

  frå 11.00 til 15.00

  Les meir
 • Gratiskonsert med Amelie Aldner

  Gratiskonsert med Amelie Aldner

  Velkommen til gratis konsert med Amelie Aldner, på Kolbeinstveit 27. juli kl 15.00.

  Les meir
 • Tur med Brødrene af Sand

  Tur med Brødrene af Sand

  11 juli kan du bli med på tur med Brødrene. Turen startar kl 12.00 frå Nesasjøhuset, Nordenden 14, Sand. Me legg til kai igjen kl 14.00

  Les meir
 • Leikefjøset

  Litunet

  Leikefjøset

  Leik deg gjennom ulike tradisjonelle driftsoppgåver som til dømes stell av dyr, mjølking og ysting. Eit kjekt tilbod for barnefamilien og andre med interesse for gardsdrift og læring gjennom leik.

  Les meir
 • På sporet av historia

  Litunet

  På sporet av historia

  Gå på oppdaging mellom dei gamla husa på jakt etter fortida sine spor. Bli med inn om skjulte sider av dei historiske bygningane, der generasjonar av tidlegare bebuarar har rissa inn figurar, tal og magiske teikn.

  Les meir
 • Hylsfjorden – eit kulturlandskap gjennom tida

  Litunet

  Hylsfjorden – eit kulturlandskap gjennom tida

  Utforsk den rike historia til Hylsfjorden, også kjent som «sølvkannestranda», ei historisk ferdselsåre mellom aust og vest og heim til mellom andre nynorskaktivisten og barnebokforfattaren Rasmus Løland.

  Les meir
 • Nesasjøhuset

  Nesasjøhuset

  Nesasjøhuset

  I Nesasjøhuset finn ein Kvitebjørnen (utstilling for barn) i 3. etasje, i 2. etasje har me omskiftande utstillingar (no KlimaKlokt) og i 1. etasje ligg museumsbutikken.

  Utstillingane er opne 10-17 kvar dag fram til 11. august

  Les meir
 • KlimaKlokt

  KlimaKlokt

  Klimaendringane vil påverka husa me bur i. Samstundes kan våre val og tiltak i husa gjera ein stor skilnad for klimaet i framtida.

  Utstillinga «Klimaklokt!» handlar om dette.

  Les meir
 • Kvitebjørnen – Gratis inngang for barn iflg m/betalande vaksen

  Kvitebjørnen – Gratis inngang for barn iflg m/betalande vaksen

  Ei interaktiv utstilling for barn – gratis for barn iflg m/betalande vaksen.

  Les meir
 • Olsok-marknad på Kolbeinstveit

  Kolbeinstveit

  Olsok-marknad på Kolbeinstveit

  Klokka 12-16 inviterer me til marknadsdag på Kolbeinstveit! Folk frå og rundt Suldal vil vera på plass med sine produkt og vertane er klare til å visa fram garden. Gratis inngang i tunet

  Les meir
 • Kolbeinstveit – Levande museumsgard med vertskap og gardsdyr

  Kolbeinstveit

  Kolbeinstveit – Levande museumsgard med vertskap og gardsdyr

  I sommarsesongen er Kolbeinstveit ein levande museumsgard med dyr og vertskap som tek i mot besøkande. Me tilbyr omvisingar, i sommar blir det marknadsdag, konsert og aktivitetsdagar. Følg med på nettsida for å få oppdatert informasjon. Tunet egnar seg spesielt godt for barn og det er gratis inngang for barn under 18. Ope kvar dag 11.00-17.00

  Les meir
 • Hummermuseet Kvitsøy

  Kvitsøy hummermuseum

  Hummermuseet Kvitsøy

  Kvitsøy hummermuseum vart opna i 2013 og har utstillingar om hummarfisket, fiskenæringa og livet på øya. 

  Ope i 2024 frå 17. juni til 11. august – tysdag til søndag 12.30-16.00

  Les meir