• Strandstaden Jelsa

  Strandstaden Jelsa

  Strandstaden Jelsa er den best bevarte strandstaden i Ryfylke, og blei sommaren 2008 kåra til den mest idylliske plassen i Rogaland på NRK radio. Strandstaden har røter tilbake til 1600-talet…

  Les meir
 • Kvitsøy hummermuseum

  Kvitsøy hummermuseum

  Museet Ytst i fjorden mellom Karmøy og Randaberg ligg idylliske Kvitsøy, den minste av kommunane i Ryfylke. Øya husar eit av dei flottaste museumsanlegga til Ryfylkemuseet. Kvitsøy hummermuseum vart opna…

  Les meir
 • Kolbeinstveit

  Kolbeinstveit

  I sommarsesongen er Kolbeinstveit ein levande museumsgard med dyr og vertskap som tek i mot besøkande. Me tilbyr omvisingar, i sommar blir det marknadsdag, konsert og aktivitetsdagar. Følg med på…

  Les meir
 • Bakken

  Bakken

  Bakken var ein husmannsplass under Dalakergarden på Rennesøy og representerer dei mange husmannsplassane med stove og løe under same tak som det er få att av i Rogaland. Stovedelen er…

  Les meir
 • Håland

  Håland

  Storgarden i Erfjord Håland har alltid vore ein av hovudgardane i Erfjord. Stovehuset på Håland er det best møblerte og best utstyrte av dei antikvariske bygningane til Ryfylkemuseet. Her får…

  Les meir
 • Brødrene af Sand

  Brødrene af Sand

  Brødrene af Sand er ei av dei siste Ryfylke-jektene som framleis flyt. Jekta vart bygd på Dokkskar i Yrkjesfjorden på midten av 1800-talet (1866), og ho gjekk i sildefart på Østersjøen. Seinare gjekk ho i fjordafart frå Østhusvik og Sand i Ryfylke.

  Les meir
 • Viga

  Viga

  Viga er ei perle av ein museumsgard med høg kulturhistorisk verdi. Me reknar med at det har budd folk i Viga gjennom eit par tusen år. I området finst det…

  Les meir
 • Industriarbeidermuseet og Åbøbyen

  Industriarbeidermuseet og Åbøbyen

  Opplev industrihistoria i Sauda

  Les meir
 • Bethel

  Bethel

  Bedehuskulturen Bedehusa og livet i og kring bedehuset var ein stor del av Ryfylke-kulturen og har dermed vore ein viktig del av Ryfylke-sjela. Bedehuskulturen har påverka identitetsbygging, sjølvforståing og sentrale…

  Les meir
 • Jonegarden på Hustveit

  Jonegarden på Hustveit

  Jonegarden på Hustveit er eit spennande natur-, kultur-, og friluftsområde. Både kulturlandskapet rundt museumsgarden og sjølve bygningsmassen med inventaret i hovudbygningen står fram som opphavleg og autentisk, slik det var på slutten av 1800-talet.

  Les meir
 • Røynevarden

  Røynevarden

  Like ovanfor Suldalsvatnet med nydelig utsikt til Bråtveit og Suldalsheiane ligg husmannsplassen Røynevarden. Som husmannsplass kan bustaden daterast tilbake til ca. 1805.

  Les meir
 • M/S Suldal

  M/S Suldal

  «MS Suldal» ofte kalt Suldalsdampen og/eller berre Dampen er eit passasjerskip som gjekk på Suldalsvatnet i Suldal. Skipet ble bygget i 1884.

  Les meir
 • Litunet

  Litunet

  Høgt oppe i lia, med panoramautsikt over Hylsfjorden i Suldal, ligg garden Li – nesten 300 stupbratte meter opp frå fjorden.

  Les meir
 • Nesasjøhuset

  Nesasjøhuset

  Nesasjøhuset er hovudsetet til Ryfylkemuseet. Huset ligg flott til i Nordenden på den autentiske/idylliske strandstaden Sand. Sand ligg langs Nasjonal Turistvei Ryfylke i Skattkammeret Suldal midt i Ryfylke

  Les meir