MUSEUMSTJENESTENE

MUSEUMSTJENESTENE

Som oppfølging av tiltak i fylkeskommunen sin Regionalplan for museum 2011 – 2014, har det fram til 2017 blitt etablert ei rekkje fellestenester for musea i Rogaland. Museumstjenestene består per i dag av ein fotoarkivar, ein bygningsantikvar og tre konservatorar. Museumstjenestene arbeider for musea i Rogaland, og er finansiert av Rogaland fylkeskommune.

Les mer om arbeidet til Museumstjenestene på deira nettside.

 

BYGNINGSANTIKVAR FOR REGIONMUSEA I ROGALAND

Ryfylkemuseet er vertskap for ein felles bygningsantikvar for musea i Rogaland.

Stillinga er ein del av Rogaland fylkeskommune sine fellestenester for samlingsforvalting ved musea i Rogaland. Antikvaren skal arbeida med å styrka bygningsvernet ved musea, kartlegga den lokale byggeskikken og auka kompetansen om denne, samt sikra system for dokumentasjon av bygningsmassen og FDV i PRIMUS.

Kirsten Hellerdal Fosstveit vart tilsett som bygningsantikvar for regionmusea i Rogaland i 2016.

Bygningsantikvaren er del av Museumstjenestene saman med ein fotoarkivar og tre konservatorar.

Følg bygningsantikvaren i sosiale media:

   

Bli Medlem