Vel stad

LEDIGE STILLINGAR

Ryfylkemuseet er eit kulturhistorisk museum stifta i 1981 med 18 fast tilsette og eit par større prosjektstillingar. Vi har samlingar og anlegg i og frå heile Ryfylkeregionen. Museet har hovudsete og kontorstad på Sand i Suldal. Barn og ungdom er ei prioritert målgruppe for museet. Administrasjonsspråket er nynorsk.

Formålet til Ryfylkemuseet er å vere ein inkluderande møtestad for kunnskap og opplevingar, og ein samfunnsaktør som bevara kulturarven og bidrar til positiv bygdeutvikling. Hovudsatsingsområda er inkludering og kulturelt mangfald, og immateriell kulturarv med særskilt fokus på bygningsvern, folkemusikk, og den berekrafta som ligg i tradisjonshandverk.

Me har for tida ingen ledige stillingar

Bli Medlem