Vel stad

LEDIGE STILLINGAR

Ryfylkemuseet er eit kulturhistorisk museum for regionen Ryfylke i Rogaland, med 18 faste tilsette, 2-3 midlertidige prosjektstillingar, og sommarguidar og vertar i tillegg. Museet har hovudkontor på Sand i Suldal, og kring 20 små og store anlegg i regionen. Til saman har Ryfylkemuseet ansvar for rundt 75 antikvariske bygningar, i tillegg til nokon driftsbygningar.

Dei viktigaste satsingsområda for museet er

  1. immateriell kulturarv med fokus på bygningsvern, tradisjonshandverk,  folkemusikk- og dans, og
  2. samfunnsrolle med fokus på inkludering og mangfald, klima og miljø, og barn og unge. 

Administrasjonsspråket er nynorsk.

 

Vi har for tida ingen ledige stillingar

Bli Medlem