Vel stad

LEDIGE STILLINGAR

SOMMARJOBB 2018

SOMMARJOBB 2018

Søknadsfrist 15. april

Ryfylkemuseet har avdelingar i heile Ryfylke: Kolbeinstveit, Litunet, Røynevarden, Nesasjøhuset, Håland og Jelsa skulemuseum i Suldal, Viga i Hjelmeland, Hummermuseet på Kvitsøy, Jonegarden på Hustveit og Industriarbeidarmuseet i Sauda.

I år treng vi nye sommartilsette på nokre av våre sommaropne avdelingar. Jobbane varierar frå plass til plass. Det er knytt ulike ansvarsoppgåver til ulike stader.

Tilsetjing skjer i tråd med Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner.

Generelt søkjer vi deg som er oppsøkande og imøtekommande, initiativrik og ser oppgåvene sjølv. Du tek godt imot gjester og besøkande. Du er raus med informasjon og kunnskap, er interessert i og likar å formidle kulturhistorie og organisere aktivitet. Gode språkkunnskapar er ein fordel.

Vi søkjer deg med sans for orden, og som gjerne tek i eit tak i førefallande arbeid. Du må kunne jobbe sjølvstendig.
Alle sommartilsette vil jobba etter ein vaktplan. Skriv i søknaden kva veker du kan jobba (og gjerne kva veker du er vekkreist).
Nye søkjarar vil bli kalt inn til intervju etter avtale.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Janneke Wijgergangs, tlf. 91 11 29 73, jw@ryfylkemuseet.no

SOMMARJOBB PÅ NESASJØHUSET

Nesasjøhuset på Sand er hovudsetet til Ryfylkemuseet. Her har vi eit breitt tilbod med kafé, ein spennande museumsbutikk og kjekke utstillingar (vår eventyrlege barneutstilling Kvitebjørnen og utstillinga ‘Ull og sau rund Nord-Atlanteren’). Som museumsvert tar du godt imot alle gjester som kjem innom, du sel billettar, promoterer utstillingane og våre i Ryfylke, du steiker vaflar og held orden i huset.

Vi søkjer deg som er glad i å prate med folk og er imøtekommande og open. Vi treng vertar i våre utvida opningstider i juni, juli og august (kl 10-17).

Her kan du lesa meir om Nesasjøhuset.

SOMMERJOBB PÅ KOLBEINSTVEIT

Kolbeinstveit er ein levande museumsgard med (om ønskeleg buande) vertskap som driv sommarsesongen. Formidling, guiding, servering av lokal tradisjonsmat, aktivitetar og dyrehald er stikkord. På garden er det mange forskjellige oppgåver og du må vere fleksibel og sjølvstendig.

Det er ope på Kolbeinstveit i skuleferie (23/6-19/8, kvar dag kl. 11-17). Rigging og rydding før og etter opninga er ein del av jobben. Det er ein fordel om du har førarkort.

Du kan lesa meir om Kolbeinstveit her på vår nettsida eller på facebookgruppa Museumsgarden Kolbeinstveit.

Bli Medlem