Vel stad

STYRET

Ryfylkemuseet er organisert som ei stifting. Styret for stiftinga er samansett slik:

REPRESENTANTAR FOR MEDLEMMANE/ VENNEFOREININGA

Audun Rake (leiar) – vara Einar Schibevaag

Kristoffer Nødland – vara Lars Olav Fatland

 

REPRESENTANTAR FOR FYLKESKOMMUNEN

Berit Søvik Østerhus (nestleiar) – vara Hanne Marte Vatnaland

REPRESENTANTAR FOR KOMMUNANE

Snorre Kristian Walde – vara Anne Brit Fundingsland, Strand

Endre Gjil – vara Harald Ommundsen, Hjelmeland

Harald Bjarne Hellesen – vara Tormod Skeie, Suldal

Ivar Johannes Handeland – vara Morten Maldal, Sauda

Stein Flom-Jacobsen – vara Thorvald Ydstebø, Kvitsøy

Nils Magnus Heggland – vara Arne Marthon Reianes, Stavanger

John Hov – vara Julian Francisco D. Osorio, Sandnes

 

REPRESENTANTAR FOR DEI TILSETTE

Kjell Gunnar Haraldseid – vara Arp Schmidt

Elisabeth Figenschou – vara Bergit Tysseland

MØTEPLAN 2023

  • Torsdag 23. februar
  • Tysdag 30. mai
  • Torsdag 31. august
  • Tysdag 05. desember
Bli Medlem