Vel stad

STYRET

Ryfylkemuseet er organisert som ei stifting. Styret for stiftinga er samansett slik:

REPRESENTANTAR FOR MEDLEMMANE

Terjer Hidle (leiar) – vara Audun Rake

Kristoffer Nødland – vara Lars Olav Fatland

 

REPRESENTANTAR FOR FYLKESKOMMUNEN

Hanne Marte Vatnaland – vara Torkel Myklebust

REPRESENTANTAR FOR KOMMUNANE

Tora-Liv Thorsen – vara Thore Håland, Forsand kommune

Snorre Kristian Walde – vara Trond Hjorteland, Strand kommune

Arnfinn Olsen – vara Berit Søvik Østerhus, Hjelmeland kommune

Tormod Skeie – vara Kari Vaage Gjuvsland, Suldal kommune

Ivar Johannes Handeland – vara Kjell Steinar Andersen, Sauda kommune

Else Norheim – vara Rasmus Hidle, Finnøy kommune

Anne-Kristin Sæther – vara Aadne Aasheim Andersen, Rennesøy kommune

Gro Andrews Steine – vara Bente Meling, Kvitsøy kommune

 

REPRESENTANTAR FOR DEI TILSETTE

Anette Opheim – vara Åshild Vetrhus

Kjell Gunnar Haraldseid – vara Janneke Wijgergangs

Bli Medlem