05.05.2022 – Bygningsvernkongress 2022

05.05.2022 – Bygningsvernkongress 2022

NÅR:    8-10. juni
STED:   Maihaugen, Lillehammer
PÅMELDING: Bygningsvernkongressen (eventsair.com)
(https://gyroconference.eventsair.com/bygningsvernkongressen)

Det er 8 år siden Bygningsvernkongressen ble arrangert første gang på Folkemuseet med over 300 deltakere.

Vi ønsker igjen å samle håndverkere, firmaer, forvaltning og museumsverdenen til en møteplass for diskusjoner, kurser og presentasjoner rundt det som er årets tema:.

«Bærekraft og tradisjonshåndverk i bygningsvernet. Hvordan skal vi møte framtiden?»

I løpet av de tre dagene vil det foregå over 60 kurs med alt fra skiferlegging, jernblestring ,tradisjonelle malingsteknikker og mange, mange flere.

Det vil bli foredrag og befaringer som presenterer aktuelle problemer og pågående prosjekter.

Sjekk ut nettsiden og meld deg på!! Bygningsvernkongressen (eventsair.com)
bvk2022

Bli Medlem