Sand

Klimaklokt

Sand

Klimaendringane vil påverka husa me bur i. Samstundes kan våre val og tiltak i husa gjera ein stor skilnad for klimaet i framtida.
Utstillinga «Klimaklokt!» handlar om dette, og kjem med råd om kva me kan gjera for å tilpassa oss eit varmare og våtare klima og korleis me kan redusera klimagassutsleppa våre.
Kan me læra noko av den lokale byggjeskikken? Finst det metodar og tankesett i dei gamle bygningane som kan læra oss i dag noko om klimatilpassing og klimagassreduksjon? Svar på dette og fleire spørsmål finn du i utstillinga.
Bli Medlem