Viga i Hjelmeland – Museumstun med frukthistorisk hage og utstillingar

Viga er ei perle av ein museumsgard med høg kulturhistorisk verdi. Me reknar med at det har budd folk i Viga gjennom eit par tusen år. I området finst det fleire gravhaugar og det er gjort funn frå vikingtida. I skriftlege kjelder kan me følga garden heilt tilbake til 1500-talet

Frå 3. juli til 11. august 2024 – ope onsdag, torsdag, fredag, laurdag og søndag 12-16
Bli Medlem