Folk i Ryfylke 2008 - Husmannsplasset

Ryfylkemuseet forvaltar to husmannsplass, Bakken på Rennesøy og Røynevarden i Suldal. Medan Bakken blei busett alt på 1700-talet og representerer den nøysame skikken med å bygge bustad og løe under same tak, blei Røynevarden busett tidleg på 1800-talet og representerer ein litt romslegare levemåte med fleire hus og eit utval åkerlappar.

Gjennom kjøpet av husa på Røynevarden så tidleg som i 1946/-47 var det dåverande Rogaland folkemuseum tidleg ute med å innlemme husmannen i medvitet om fortida. Bakken blei overtatt av Rennesøy kommune i 1964.

Ryfylkemuseet har eit unikt grunnlag for å formidle kunnskap om husmannstida og opplevingar av husmannsplasset. Denne utgåva av årboka til museet er ein lekk i arbeidet med å løfte fram denne kunnskapen og er samtidig eit utgangspunkt for andre tilbod til det allmenne publikum og til skulen.

 


Pris kr 200,- (frakt kjem i tillegg).

Du kan kjøpe boka i museumsbutikken på Nesasjøhuset.

Bøkene kan også tingast her.

INNHALD

Desse artiklane finn du i årboka, i tillegg til årsmeldinga.


Trygve Brandal; Røynevarden – Plasset og folka


Grete Holmboe og Roy Høibo; Jakta på byggeskikken


Trygve Brandal; Bakken – Plasset og folka


Grete Holmboe; Hus og heim på Bakken


Ernst Berge Drange; Den skjulte busetnaden – Husmannsskipnaden på 16 – og 1700-talet


Trygve Brandal; Husmannsvesenet i Ryfylke på 1800-talet


Lars Olav Fatland; Eit riss gjennom husmannssoga


Ruth Anne Moen; Ei husmannsvise


Johan Veka; Or husmannssaga i Øvre Suldal


Roy Høibo; to husmannsmuseum på rot

Bli Medlem