Folk i Ryfylke 2015

Ryfylkemuseet har i 2015 over 20 000 gjenstandar. Mange av desse står i miljøutstillingar på anlegga våre, medan andre av ulike årsakar ligg i magasin. I 2015 er over 9 600 gjenstandar òg tilgjengelege på nettstaden Digitalt Museum (digitaltmuseum.no), der  ein kan sjå bilete og lesa om desse. Kvar enkelt gjenstand er ein liten del av historia til Ryfylke, og i denne boka ønskjer me å fortelja nokre av desse historiene. Forteljingane famnar breitt både i tema og tid. Artiklane er hovud­sakleg skrivne av fast tilsette ved museet, men me har òg vore heldige og fått med oss nokre gjesteskribentar.

Denne boka er ei samling artiklar knytt til nokre av gjenstandene i vår samling.

 


 

Pris kr 350,- (frakt kjem i tillegg).

Du kan kjøpe boka i museumsbutikken på Nesasjøhuset.

Bøkene kan også tingast her.

 

INNHALD

Desse artiklane finn du i årboka, i tillegg til årsmeldinga.


Brukstøy for Busen; Roy Høibo:


Eit ferdaskrin på vandring; Thora-Liv Thorsen


Nøysemd og flid; Anne Margrethe Myhre


Ferguson 1938; Trygve Brandal


Strykebenkjen; Sven Hoftun
Om ulike arbeidsbenker og prosessen rundt, med utgangspunktet i benken på Kolbeinstveit


Krossåkle til Ruth Kvæstad; Sissel Moe Lund


Roser frå Ryfylke; Roy Høibo
Rosemaling i Ryfylke 


Eit garnnøste; Anette Opheim
Korleis heimeproduserte garnnøste har vorte laga i Noreg i første halvdel av 1900-tallet


Valskår-tromma; Ernst Berge Drange


Historismen; Grete Holmboe
Historismen i Ryfylke, med utgangspunktet i ein stol frå stasmøblane i bestestove på Håland


Skyttarsaka i Ryfylke; Sveinung Søyland Moen
Eit innblikk i den tidlege historia


Silke for SonjaRoy Høibo
Kva gjer ei silkedrakt frå Thailand i samlingane til Ryfylkemuseet?


Frå <ski med stavar> til datafiler; Bernd Elmies
Registreringar i forandring

Bli Medlem