Den yndigste Rose

Den yndigste Rose – Juleslmar frå arkivet

Det heile starta då eg i ein periode arbeida med gamle julesalmar med elevane mine. I arkivet, fann eg stadig «nye» lokale variantar av dei gamle salmane. Dette blei ei spennande «skattejakt» som etterkvart resulterte i to konsertar med namnet «Julesalmar frå arkivet».

Nå ønsker vi å gjere desse bortgøymde toneskattane kjende for fleire. Nokre av tekstane kan nok kjennast svært alderdomlege og vere vanskelege å få fatt på, men det er samstundes ei eiga høgtid over dei.  Og dei høyrer liksom saman desse gamle tekstane og dei gamle melodiane med den særeigne syngemåten.

Eg vil rette ein takk til Bergljot Lunde for at vi har fått bruke illustrasjonar frå rosemålingsarbeida hennar. Desse rammar på ein fin måte inn die «rosemåla» melodiane.

Sand. 1.7.99 Ruth Anne Moen, Folkemusikkarkivet for Rogaland.


Pris kr 250,- (frakt kjem i tillegg).

Du kan kjøpe boka i museumsbutikken på Nesasjøhuset.

Boka kan også tingast her.

INNHALD

Desse artiklane finn du i boka.


Den gamle salmesongen

Julesalmane i boka

Tekstane

Om notasjonen

Kjelde-cd


Jul og kyrkjeferd, frå artikkel av Johan Veka


Nu kommer Bud fra Englekor


Fra Himlen høit


Vor Jesus kan ei noget Herberg finde


Mitt Hjerte altid vanker


Her kommer dine arme Smaa


Fra Fjord og Fjære


Kling no Klokka


Den yndigste Rose


Den fagraste Rosa


Et Barn er født i Betlehem


Et lidet Barn så lystelig


I denne søde Juletid


Den signede Dag er os nu ted


O Jesu Christ som Manddom tog


Nu lader os alle takke Gud


Lovet være du Jesu Christ


Al dend gandske Christenhed


Insamlarane
Innhaldsliste, cd
Utøvarane
Kjeldetilvising

Bli Medlem